Letland
Posttarieven 1783-1918

001 14-11-1783 – 17-04-1807
lokale brief
áls het voorkomt gelijk aan binnenlands tarief (2 kopeken)
 
zwaardere lokale brief 1)
áls het voorkomt gelijk aan binnenlands tarief (4 kopeken)
 
binnenlandse brief 2) 3)

2 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 1)

4 kopeken

 
internationale brief
in principe de som van de tarieven die de betrokken postdiensten rekenen. Vaak worden internationale brieven buiten de post om vervoerd door een handelsagent of een scheepskapitein; soms wordt de brief ergens onderweg toch nog met de post meegegeven
 
bijzonderheden 1) > 1 lot (12,794 gram)
2) tot 100 werst; 1 kopeke per lot voor elke 50 werst meer (1 werst = 1067 meter)
3) toeslag verzekerde brief 0,5% van de waarde
dezelfde tarieven gelden voor pakjes tot 32 lot
binnenland = Rusland
het semi-onafhankelijke hertogdom Koerland (1561-1795) heeft zijn eigen postdienst, maar de tarieven daarvan zijn mij niet bekend
   
002 17-04-1807 – 18-12-1818
lokale brief
áls het voorkomt gelijk aan binnenlands tarief (6 kopeken)
 
zwaardere lokale brief 1)
áls het voorkomt gelijk aan binnenlands tarief (12 kopeken)
 
binnenlandse brief 2) 3)

6 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 1)

12 kopeken

 
internationale brief
in principe de som van de tarieven die de betrokken postdiensten rekenen. Vaak worden internationale brieven buiten de post om vervoerd door een handelsagent of een scheepskapitein; soms wordt de brief ergens onderweg toch nog met de post meegegeven
 
bijzonderheden 1) > 1 lot (12,794 gram)
2) tot 100 werst; 2 kopeken per lot voor elke 100 werst meer (1 werst = 1067 meter)
3) vanaf 05-11-1811 geldbrieven 3× normaal tarief
dezelfde tarieven gelden voor pakjes tot 32 lot
binnenland = Rusland
 
003 18-12-1818 – 04-06-1830
lokale brief
áls het voorkomt gelijk aan binnenlands tarief (12 kopeken)
 
zwaardere lokale brief 1)
áls het voorkomt gelijk aan binnenlands tarief (24 kopeken)
 
binnenlandse brief 2)

12 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 1)

24 kopeken

 
internationale brief
in principe de som van de tarieven die de betrokken postdiensten rekenen, maar in deze periode worden al postverdragen afgesloten met Pruisen en Zweden
 
bijzonderheden 1) > 1 lot (12,794 gram)
2) tot 100 werst; 4 kopeken per lot voor elke 100 werst meer (1 werst = 1067 meter)
pakjes tot 32 lot en tot 100 werst 24 kopeken; na 02-02-1821 12 kopeken
binnenland = Rusland
 
004 04-06-1830 – 01-01-1840
lokale brief
áls het voorkomt gelijk aan binnenlands tarief (20 kopeken)
 
zwaardere lokale brief 1)
áls het voorkomt gelijk aan binnenlands tarief (40 kopeken)
 
binnenlandse brief 2)

20 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 1)

40 kopeken

 
internationale brief
deels vastgelegd in postverdragen tussen twee landen, deels de som van de tarieven van de betrokken postdiensten, deels een zaak van particulier initiatief
 
bijzonderheden 1) > 1 lot (12,794 gram)
2) tot 300 werst; 10 kopeken per lot voor elke 300 werst meer; brieven binnen hetzelfde gouvernement altijd 20 kopeken per lot (1 werst = 1067 meter)
dezelfde tarieven gelden voor pakjes tot 32 lot
binnenland = Rusland
 
005 01-01-1840 – 01-01-1844
lokale brief
áls het voorkomt gelijk aan binnenlands tarief (5 kopeken)
 
zwaardere lokale brief 1)
áls het voorkomt gelijk aan binnenlands tarief (10 kopeken)
 
binnenlandse brief 2)

5 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 1)

10 kopeken

 
internationale brief
deels vastgelegd in postverdragen tussen twee landen, deels de som van de tarieven van de betrokken postdiensten, deels een zaak van particulier initiatief
 
bijzonderheden 1) > 1 lot (12,794 gram)
2) tot 300 werst; 300-800 werst 10 kopeken; 800-1100 werst 15 kopeken; 100-1800 werst 20 kopeken; > 1800 werst 25 kopeken; brieven binnen hetzelfde gouvernement altijd 5 kopeken per lot (1 werst = 1067 meter)
dezelfde tarieven gelden voor pakjes tot 32 lot
binnenland = Rusland
 
006 01-01-1844 – 09-04-1862
lokale brief

10 kopeken

(lokaal = binnenlands tarief)
zwaardere lokale brief 1)

20 kopeken

(lokaal = binnenlands tarief)
binnenlandse brief 2)

10 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 1)

20 kopeken

 
internationale brief
afhankelijk van met land van bestemming gesloten postverdrag
 
bijzonderheden 1) > 1 lot (12,794 gram)
2) ongeacht afstand
op 23 december 1857 komt de eerste Russische postzegel uit, ter waarde van 10 kopeken. Sinds 1845 zijn er echter al enveloppen in gebruik met een ingedrukte zegel op de klep
binnenland = Rusland
 
007 09-04-1862 – 13-05-1864
lokale brief

10 kopeken

(lokaal = binnenlands tarief)
zwaardere lokale brief 1)

20 kopeken

(lokaal = binnenlands tarief)
binnenlandse brief 2)

10 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 1)

20 kopeken

 
internationale brief
afhankelijk van met land van bestemming gesloten postverdrag
 
bijzonderheden 1) > 1 lot (12,794 gram)
2) waardebrief 25 kopeken
binnenland = Rusland
 
008 13-05-1864 – 15-12-1865
lokale brief

10 kopeken

(lokaal = binnenlands tarief)
zwaardere lokale brief 1)

20 kopeken

(lokaal = binnenlands tarief)
lokaal drukwerk

3 kopeken

(lokaal = binnenlands tarief)
binnenlandse brief

10 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 1)

20 kopeken

 
binnenlands drukwerk

3 kopeken

 
internationale brief
afhankelijk van met land van bestemming gesloten postverdrag
 
bijzonderheden 1) > 1 lot (12,794 gram)
binnenland = Rusland
 
009 15-12-1865 – 21-05-1866
lokale brief

5 kopeken

 
zwaardere lokale brief 1)

10 kopeken

 
lokaal drukwerk

3 kopeken

 
binnenlandse brief

10 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 1)

20 kopeken

 
binnenlands drukwerk

3 kopeken

 
internationale brief
afhankelijk van met land van bestemming gesloten postverdrag
 
bijzonderheden 1) > 1 lot (12,794 gram)
binnenland = Rusland
 
010 21-05-1866 – 01-01-1870
lokale brief

5 kopeken

 
zwaardere lokale brief 1)

10 kopeken

 
lokaal drukwerk

1 kopeke

 
binnenlandse brief

10 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 1)

20 kopeken

 
binnenlands drukwerk

1 kopeke

 
internationale brief
afhankelijk van met land van bestemming gesloten postverdrag.
Een brief naar Pruisen kost 14 kopeken
 
bijzonderheden 1) > 1 lot (12,794 gram)
binnenland = Rusland
 
011 01-01-1870 – 01-01-1872
lokale brief

5 kopeken

 
zwaardere lokale brief 1)

10 kopeken

 
lokaal drukwerk

1 kopeke

 
binnenlandse brief

10 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 1)

20 kopeken

 
binnenlands drukwerk

2 kopeken

 
internationale brief
afhankelijk van met land van bestemming gesloten postverdrag.
Een brief naar Pruisen kost 14 kopeken
 
bijzonderheden 1) > 1 lot (12,794 gram)
binnenland = Rusland
 
012 01-01-1872 – 01-01-1875
lokale brief

3 kopeken

 
zwaardere lokale brief 1)

3 kopeken

 
lokale kaart

3 kopeken

 
lokaal drukwerk 2)

2 kopeken

 
binnenlandse brief

10 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 3)

20 kopeken

 
binnenlandse kaart

5 kopeken

 
binnenlands drukwerk

2 kopeken

 
internationale brief
afhankelijk van met land van bestemming gesloten postverdrag.
Een brief naar Duitsland kost 14 kopeken
 
bijzonderheden 1) eenheidstarief voor lokale post
2) klein drukwerk (als visitekaartjes) 1 kopeke
3) > 1 lot (12,794 gram)
binnenland = Rusland
 
013 01-01-1875 – 19-06-1875
lokale brief

3 kopeken

 
zwaardere lokale brief 1)

3 kopeken

 
aangetekende lokale brief

13 kopeken

 
lokale kaart 1)

3 kopeken

 
aangetekende lokale kaart

13 kopeken

 
lokaal drukwerk

2 kopeken

 
binnenlandse brief

10 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 2)

20 kopeken

 
aangetekende binnenlandse brief

20 kopeken

 
binnenlandse kaart

5 kopeken

 
aangetekende binnenlandse kaart

15 kopeken

 
binnenlands drukwerk

2 kopeken

 
internationale brief
afhankelijk van met land van bestemming gesloten postverdrag.
Een brief naar Duitsland kost 14 kopeken
 
bijzonderheden 1) eenheidstarief voor lokale post
2) > 1 lot (12,794 gram)
binnenland = Rusland
 
014 19-06-1875 – 20-03-1879
lokale brief

3 kopeken

 
zwaardere lokale brief 1)

3 kopeken

 
aangetekende lokale brief

13 kopeken

 
lokale kaart 1)

3 kopeken

 
aangetekende lokale kaart

13 kopeken

 
lokaal drukwerk

2 kopeken

 
binnenlandse brief

8 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 2)

16 kopeken

 
aangetekende binnenlandse brief

18 kopeken

 
binnenlandse kaart

4 kopeken

 
aangetekende binnenlandse kaart

14 kopeken

 
binnenlands drukwerk

2 kopeken

 
internationale brief

8 kopeken

 
aangetekende internationale brief

18 kopeken

 
internationale kaart

4 kopeken

 
aangetekende internationale kaart

14 kopeken

 
bijzonderheden 1) eenheidstarief voor lokale brieven
2) > 1 lot (12,794 gram)
binnenland = Rusland
 
015 20-03-1879 – 08-03-1889
lokale brief

3 kopeken

 
zwaardere lokale brief 1)

3 kopeken

 
aangetekende lokale brief

10 kopeken

 
lokale kaart

3 kopeken

 
aangetekende lokale kaart

10 kopeken

 
lokaal drukwerk

2 kopeken

 
binnenlandse brief

7 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 2)

14 kopeken

 
aangetekende binnenlandse brief

14 kopeken

 
binnenlandse kaart

3 kopeken

 
aangetekende binnenlandse kaart

10 kopeken

 
binnenlands drukwerk

2 kopeken

 
internationale brief

7 kopeken

 
aangetekende internationale brief

14 kopeken

 
internationale kaart

3 kopeken

 
aangetekende internationale kaart

13 kopeken

 
bijzonderheden 1) eenheidstarief voor lokale brieven
2) > 1 lot (12,794 gram)
binnenland = Rusland
 
016 08-03-1889 – 19-03-1899
lokale brief

3 kopeken

 
zwaardere lokale brief 1)

3 kopeken

 
aangetekende lokale brief

10 kopeken

 
lokale kaart

3 kopeken

 
aangetekende lokale kaart

10 kopeken

 
lokaal drukwerk

2 kopeken

 
binnenlandse brief

7 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 2)

14 kopeken

 
aangetekende binnenlandse brief

14 kopeken

 
binnenlandse kaart

3 kopeken

 
aangetekende binnenlandse kaart

10 kopeken

 
binnenlands drukwerk

2 kopeken

 
internationale brief

10 kopeken

 
aangetekende internationale brief

20 kopeken

 
internationale kaart

4 kopeken

 
aangetekende internationale kaart

14 kopeken

 
bijzonderheden 1) eenheidstarief voor lokale brieven
2) > 1 lot (12,794 gram)
binnenland = Rusland
 
017 19-03-1899 – 15-03-1909
lokale brief

3 kopeken

 
zwaardere lokale brief 1)

3 kopeken

 
aangetekende lokale brief

10 kopeken

 
lokale kaart

3 kopeken

 
aangetekende lokale kaart

10 kopeken

 
lokaal drukwerk 2)

1 kopeke

 
binnenlandse brief

7 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 3)

14 kopeken

 
aangetekende binnenlandse brief

14 kopeken

 
binnenlandse kaart

3 kopeken

 
aangetekende binnenlandse kaart

10 kopeken

 
binnenlands drukwerk 2)

2 kopeken

 
internationale brief

10 kopeken

 
aangetekende internationale brief

20 kopeken

 
internationale kaart

4 kopeken

 
aangetekende internationale kaart

14 kopeken

 
bijzonderheden 1) eenheidstarief voor lokale brieven
2) geldt ook voor brief- of ansichtkaarten waarop minder dan zes woorden geschreven zijn
3) > 1 lot (12,794 gram)
binnenland = Rusland
 
018 15-03-1909 – 09-10-1913
lokale brief

3 kopeken

 
zwaardere lokale brief 1)

4 kopeken

 
aangetekende lokale brief

10 kopeken

 
lokale kaart

3 kopeken

 
aangetekende lokale kaart

10 kopeken

 
lokaal drukwerk 2)

1 kopeke

 
binnenlandse brief

7 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 3)

14 kopeken

 
aangetekende binnenlandse brief

14 kopeken

 
binnenlandse kaart

3 kopeken

 
aangetekende binnenlandse kaart

10 kopeken

 
binnenlands drukwerk 2)

2 kopeken

 
internationale brief

10 kopeken

 
aangetekende internationale brief

20 kopeken

 
internationale kaart

4 kopeken

 
aangetekende internationale kaart

14 kopeken

 
bijzonderheden 1) > 4 lot (51,176 gram)
2) geldt ook voor brief- of ansichtkaarten waarop minder dan zes woorden geschreven zijn
3) > 1 lot (12,794 gram)
binnenland = Rusland
 
019 09-10-1913 – 21-09-1914
lokale brief

3 kopeken

 
zwaardere lokale brief 1)

4 kopeken

 
aangetekende lokale brief

10 kopeken

 
lokale kaart

3 kopeken

 
aangetekende lokale kaart

10 kopeken

 
lokaal drukwerk 2)

1 kopeke

 
binnenlandse brief

7 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 3)

14 kopeken

 
aangetekende binnenlandse brief

14 kopeken

 
binnenlandse kaart

3 kopeken

 
aangetekende binnenlandse kaart

10 kopeken

 
binnenlands drukwerk 2)

2 kopeken

 
internationale brief

10 kopeken

 
aangetekende internationale brief

20 kopeken

 
internationale kaart

4 kopeken

 
aangetekende internationale kaart

14 kopeken

 
bijzonderheden 1) > 60 gram
2) geldt ook voor brief- of ansichtkaarten waarop minder dan zes woorden geschreven zijn
3) > 15 gram
invoering metrieke stelsel
op 1 augustus 1914 raakt Rusland betrokken bij de Eerste Wereldoorlog
binnenland = Rusland
 
020 21-09-1914 – 18-08-1915
lokale brief

5 kopeken

 
zwaardere lokale brief 1)

8 kopeken

 
aangetekende lokale brief

15 kopeken

 
lokale kaart

3 kopeken

 
aangetekende lokale kaart

13 kopeken

 
lokaal drukwerk 2)

1 kopeken

 
binnenlandse brief

10 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 3)

20 kopeken

 
aangetekende binnenlandse brief

20 kopeken

 
binnenlandse kaart

3 kopeken

 
aangetekende binnenlandse kaart

13 kopeken

 
binnenlands drukwerk 2)

2 kopeken

 
internationale brief

10 kopeken

 
aangetekende internationale brief

20 kopeken

 
internationale kaart

4 kopeken

 
aangetekende internationale kaart

14 kopeken

 
bijzonderheden 1) > 60 gram
2) geldt ook voor brief- of ansichtkaarten waarop minder dan zes woorden geschreven zijn
3) > 15 gram
binnenland = Rusland
in juli 1915 beginnen Duitse troepen een offensief dat Litouwen, een deel van Wit-Rusland en de Letse provincie Koerland in Duitse handen brengt
 
021A 18-08-1915 – 15-08-1917 (ten noorden van de rivier Daugava)
lokale brief

5 kopeken

 
zwaardere lokale brief 1)

8 kopeken

 
aangetekende lokale brief

15 kopeken

 
lokale kaart

3 kopeken

 
aangetekende lokale kaart

13 kopeken

 
lokaal drukwerk 2)

1 kopeke

 
binnenlandse brief

10 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 3)

20 kopeken

 
aangetekende binnenlandse brief

20 kopeken

 
binnenlandse kaart

3 kopeken

 
aangetekende binnenlandse kaart

13 kopeken

 
binnenlands drukwerk 2)

2 kopeken

 
internationale brief

10 kopeken

 
aangetekende internationale brief

20 kopeken

 
internationale kaart

4 kopeken

 
aangetekende internationale kaart

14 kopeken

 
bijzonderheden 1) > 60 gram
2) geldt ook voor brief- of ansichtkaarten waarop minder dan zes woorden geschreven zijn
3) > 15 gram
vanaf 01-02-1917: brieven naar een militair 5 kopeken; briefkaarten naar een militair 2 kopeken; brieven van militairen zelf portvrij
binnenland = Rusland
 
022A 15-08-1917 – 01-09-1917 (ten noorden van de rivier Daugava)
lokale brief

10 kopeken

 
zwaardere lokale brief 1)

20 kopeken

 
aangetekende lokale brief

30 kopeken

 
lokale kaart

5 kopeken

 
aangetekende lokale kaart

25 kopeken

 
lokaal drukwerk

2 kopeken

 
binnenlandse brief

15 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 2)

30 kopeken

 
aangetekende binnenlandse brief

35 kopeken

 
binnenlandse kaart

5 kopeken

 
aangetekende binnenlandse kaart

25 kopeken

 
binnenlands drukwerk

2 kopeken

 
internationale brief

10 kopeken

 
aangetekende internationale brief

20 kopeken

 
internationale kaart

4 kopeken

 
aangetekende internationale kaart

14 kopeken

 
bijzonderheden 1) > 30 gram
2) > 15 gram
binnenlandse post duurder dan buitenlandse; omdat veel postambtenaren dit niet willen geloven, komen correct gefrankeerde internationale brieven weinig voor
binnenland = Rusland
 
023A 01-09-1917 – 18-02-1918 (ten noorden van de rivier Daugava)
lokale brief

10 kopeken

 
zwaardere lokale brief 1)

20 kopeken

 
aangetekende lokale brief

30 kopeken

 
lokale kaart

5 kopeken

 
aangetekende lokale kaart

25 kopeken

 
lokaal drukwerk

2 kopeken

 
binnenlandse brief

15 kopeken

 
zwaardere binnenlandse brief 2)

30 kopeken

 
aangetekende binnenlandse brief

35 kopeken

 
binnenlandse kaart

5 kopeken

 
aangetekende binnenlandse kaart

25 kopeken

 
binnenlands drukwerk

2 kopeken

 
internationale brief

20 kopeken

 
aangetekende internationale brief

40 kopeken

 
internationale kaart

8 kopeken

 
aangetekende internationale kaart

28 kopeken

 
bijzonderheden 1) > 30 gram
2) > 15 gram
in de praktijk worden deze tarieven niet nageleefd
binnenland = Rusland
op 03-09-1917 wordt Rīga door de Duitse troepen bezet; op 18-02-1918 volgt de rest van Letland
 
021B 18-08-1915 – 15-01-1916 (ten zuiden van de rivier Daugava)
bijzonderheden alleen veldpost van het Duitse leger is toegestaan; die is kosteloos
 
022B 15-01-1916 – 01-08-1916 (ten zuiden van de rivier Daugava)
lokale brief

5 Pfennig

 
zwaardere lokale brief 1)

5 Pfennig

 
aangetekende lokale brief

25 Pfennig

 
lokale kaart

5 Pfennig

 
aangetekende lokale kaart

25 Pfennig

 
lokaal drukwerk

3 Pfennig

 
binnenlandse brief

10 Pfennig

 
zwaardere binnenlandse brief 2)

20 Pfennig

 
aangetekende binnenlandse brief

30 Pfennig

 
binnenlandse kaart

5 Pfennig

 
aangetekende binnenlandse kaart

25 Pfennig

 
binnenlands drukwerk

3 Pfennig

 
internationale brief
niet toegestaan
 
aangetekende internationale brief
niet toegestaan
 
internationale kaart
niet toegestaan
 
aangetekende internationale kaart
niet toegestaan
 
bijzonderheden 1) eenheidstarief voor lokale brieven
2) > 20 gram
binnenlands tarief geldt voor het complete gebied dat door de Duitsers is bezet plus Duitsland zelf
Zuid-Letland is een deel van het Postgebiet des Oberbefehlshabers Ost en gebruikt Duitse zegels met opdruk ‘Postgebiet Ob. Ost’
1 roebel wordt gelijkgesteld aan 2 Mark. In april 1916 beginnen de Duitsers eigen roebels uit te geven: de Ostrubel. In 1918 geven zij ook ‘Ostmarken’ uit voor het bezette deel van Rusland. 1 Mark = 1 Ostmark = 0,50 Ostrubel
brieven moeten van het postkantoor worden opgehaald i.p.v. te worden bezorgd. In grotere plaatsen in het Postgebiet des Oberbefehlshabers Ost bestaat echter een besteldienst, die tegen betaling brieven aan huis bezorgt. Het besteltarief wordt bij de aflevering verrekend. De besteldienst van Libau (Liepāja) rekent tot 1-3-1916 1 kopeke per brief of kaart, daarna 3 kopeken. Die van Riga (die op 22 oktober 1917 wordt ingesteld) rekent 10 Pfennig per brief of kaart. Het is niet verwonderlijk dat lokale brieven uiterst zeldzaam zijn
 
023B 01-08-1916 – 18-02-1918 (ten zuiden van de rivier Daugava)
lokale brief

7˝ Pfennig

 
zwaardere lokale brief 1)

7˝ Pfennig

 
aangetekende lokale brief

27˝ Pfennig

 
lokale kaart

7˝ Pfennig

 
aangetekende lokale kaart

27˝ Pfennig

 
lokaal drukwerk

3 Pfennig

 
binnenlandse brief

15 Pfennig

 
zwaardere binnenlandse brief 2)

25 Pfennig

 
aangetekende binnenlandse brief

35 Pfennig

 
binnenlandse kaart

7˝ Pfennig

 
aangetekende binnenlandse kaart

27˝ Pfennig

 
binnenlands drukwerk

3 Pfennig

 
internationale brief 3)

15 Pfennig

Oostenrijk-Hongarije, Bosnië-Herzegovina (vanaf 01-02-1917)
aangetekende internationale brief 3)

35 Pfennig

Oostenrijk-Hongarije, Bosnië-Herzegovina (vanaf 01-02-1917)
internationale kaart 3)

7˝ Pfennig
10 Pfennig
10 Pfennig

Oostenrijk-Hongarije (vanaf 01-02-1917)
Bosnië-Herzegovina (vanaf 01-02-1917)
Rusland (mogelijk vanaf 17-12-1917)
aangetekende internationale kaart 3)

27˝ Pfennig
30 Pfennig

Oostenrijk-Hongarije (vanaf 01-02-1917)
Bosnië-Herzegovina (vanaf 01-02-1917)
bijzonderheden 1) eenheidstarief voor lokale brieven
2) > 20 gram
3) enkele brieven naar neutrale landen, gefrankeerd volgens het Duitse buitenlandtarief, zijn bekend. Post naar Rusland (officieel zijn alleen briefkaarten toegestaan) wordt vaak ook geaccepteerd tegen binnenlandtarief
binnenlands tarief geldt voor het complete gebied dat door de Duitsers is bezet plus Duitsland zelf
1 roebel wordt gelijkgesteld aan 2 Mark
de verhoging van de posttarieven is een oorlogsbelasting, de Reichsabgabe genoemd. De opbrengsten gaan in de staatskas in plaats van de kas van de Deutsche Reichspost
op 03-09-1917 wordt Rīga door de Duitse troepen bezet; op 18-02-1918 volgt de rest van Letland
Bronnen:

Tsaristische periode
 • A.V. Kiryushkin en P.E. Robinson, Russian Postmarks: An Introduction and Guide, J. Barefoot Ltd., 1989
 • N. Jakimovs en V. Marcilger, Postal History of Imperial Russia in Pre-independent Latvia, Framic, 1995
 • V. Hurt en E. Ojaste, Eesti – Estonia – Estland – Philately & Postal History Handbook Catalogue – Philatelie & Postgeschichte Handbuch Katalog, EFÜR/NY-EFS, 1986

Postgebiet des Oberbefehlshabers Ost
 • Harry von Hofmann (red.), Das Postgebiet Ob. Ost auf dem Territorium der späteren Republik Lettland 1915-1920, Harry von Hofmann Verlag, 2006
 • Stefan Petriuk, ‘Stadtpost Wilna’, Philatelia Baltica, June 1985
 • Jeroen van de Weide en Ton Welvaart, ‘Eerste inflatieperiode in het Generaalgouvernement Warschau en bezet Rusland; enkele woorden over de Duitse inflatie voor Polenfilatelisten’, in: Inflatieperioden en geldhervormingen in Oost Europa, Filatelistische Contactgroep Oost Europa, 2007
 • Michel Deutschland-Spezial-Katalog 1988

Onafhankelijkheid
 • Nikolajs Jakimovs, ‘De posttarieven van Letland’, Het Baltische Gebied, juli 1988
 • N. Jakimovs en V. Marcilger, The Postal and Monetary History of Latvia 1918-1945, eigen beheer, 1991
 • Ruud van Wijnen, ‘6 augustus of 1 juli 1919? Over het begin van een Letse portoperiode’, Het Baltische Gebied, juli 2001
 • Harry von Hofmann (ed.), Lettland: Die Luftpost 1920-1940/Latvia: Air Mail 1920-1940, Harry von Hofmann Verlag, 2003

Sovjetbezetting I
 • Ruud van Wijnen, ‘De Sovjetrepubliek Letland 1940-1941’, Het Baltische Gebied, juli 1987
 • N. Jakimovs en V. Marcilger, The Postal and Monetary History of Latvia 1918-1945, eigen beheer, 1991

Duitse bezetting
 • Harry von Hofmann (red.), Lettland vor dem und als Teil vom Generalpostkommissariat Ostland, Harry von Hofmann Verlag, 2001
 • V. Hurt en E. Ojaste, Eesti – Estonia – Estland – Philately & Postal History Handbook Catalogue – Philatelie & Postgeschichte Handbuch Katalog, EFÜR/NY-EFS, 1986
 • N. Jakimovs en V. Marcilger, The Postal and Monetary History of Latvia 1918-1945, eigen beheer, 1991

Sovjetbezetting II
 • Michel Ganzsachen-Katalog Europa Ost 2004/05
 • Overzicht verstrekt door Anton Welvaart, 1986
 • Vladlen Aronovich Karlinskii, ‘Soviet Postal Rates’, Rossica 75 (1968)

Herstelde onafhankelijkheid
 • R. van Wijnen en N. Jakimovs, ‘Letland: Nieuwe ontwikkelingen II’, Het Baltische Gebied, december 1992
 • R. van Wijnen, ‘Letland: Nieuwe ontwikkelingen IV’, Het Baltische Gebied, juli 1994
 • R. van Wijnen, ‘Letland: Nieuwe ontwikkelingen V’, Het Baltische Gebied, juni 1995
 • R. van Wijnen, ‘Letland: Nieuwe ontwikkelingen VI’, Het Baltische Gebied, juli 1996
 • R. van Wijnen, ‘Letland: Nieuwe ontwikkelingen VII’, Het Baltische Gebied, juni 1997

Waar twee bronnen elkaar tegenspreken, is primair het mij bekende materiaal doorslaggevend, in de tweede plaats de meest recente bron.